Tượng hưng đạo vương để bàn bằng đồng, diện ngài đẹp, tạo hình chuẩn dáng tượng đài

Binh thư yếu lược là di sản vô cùng to lớn của Hưng Đạo vương để lại cho đời sau. Một trong những lời răn dạy của Ngài được khắc sâu trong trên đế Tượng hưng đạo vương để bàn bằng đồng.

0986 468 300 Zalo: 0986 468 300
Nội dung bài viết