Cách phân biệt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng A Di Đà

chuyen phap luan thu an 1

Trong những ngôi chùa Phật giáo, đặc biệt là những ngôi chùa theo trường phái thiền tông và tịnh độ tông tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà được thờ nhiều nhất. Về tạo hình, hình tướng, hai pho tượng này trông khá giống nhau (đều ngồi toạ đài sen, tóc xoắn…