Đồ đồng phong thủy

Đồ đồng phong thủy

Hoành phi câu đối thờ phụng gia tiên, nhà con thứTheo truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam thì con trưởng là người lối dõi, giữ gìn tổ nghiệp và thờ phụng gia tiên cũng như quản việc cúng giỗ trong đại gia đình nên mới có bàn thờ hoàn chỉnh, bề thế để thể hiện sự tôn nghiêm, gia phong trong gia đình (ngoài đồ đồng thờ cúng bình thường có thể có thêm bức đại tự, hoành phi câu đối bằng đồng, bằng gỗ, lộng tùy vào điều kiện từng gia đình), vì thế con thứ không cần phải có riêng bàn thờ tổ ( thường chỉ lập ban thờ gia tiên, thổ công) nên có thể không cần dùng hoành phi câu đối.
DSC_2400
Nhưng vẫn có ngoại lệ. Trong cuốn “Phong tục Việt Nam (Thờ cúng tổ tiên)”, Toan Ánh có viết: “Cũng có những gia đình con thứ không phải cúng giỗ, lý ra không cần phải có một bàn thờ, nhưng vì lòng thành kính đối với tổ tiên, người ta vẫn lập bàn thờ để thờ vọng, và để cúng vọng trong những ngày giỗ, nếu vì lý do gì người ta không thể tới nhà trưởng được, nhất là trong trường hợp xa nhà, không thể như mọi người hàng năm về dự giỗ tết”.
noi-that-phong-tho
Theo tôi, việc thờ cúng cốt là ở cái tâm, không phân biệt là người này thờ rồi, người kia thờ rồi thì mình thôi, nếu có điều kiện thì cũng nên trang trí không gian phòng thờ làm sao cho đúng cốt cách để giữ gìn tôn nghiêm, giáo dục con cháu sau này về nét đẹp thờ cúng tổ tiên là để tưởng nhớ công ơn người đi trước, luôn giữ cái tâm trong sáng, một lòng hướng thiện, bàn thờ tổ tiên không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là nơi thắp hương cúng giỗ vào mỗi dịp như vậy thì con cháu tụ tập lại với nhau thể hiện sự đoàn kết nét đẹp còn ở chỗ đó.
hoành phi câu đối nhà thờ họ
Các hoành phi trên bàn thờ gia tiên đều tỏ lòng thành kính và ca tụng công đức tổ tiên. Bạn có thể xem vài ví dụ dưới đây:
KÍNH NHƯ TẠI
(nghĩa là con cháu kính trọng tổ tiên như tổ tiên lúc nào cũng tại vị trên bàn thờ)

PHÚC MÃN ĐƯỜNG
(nghĩa là gia đình đầy đủ dư phúc đức, ý nói nhờ có sự phù hộ của tổ tiên nên mới được như thế)

BÁCH THẾ BẤT THIÊN
(nghĩa là bao giờ con cháu cũng ăn ở đúng mực không thiên lệch)

ĐỨC LƯU QUANG
(nghĩa là đức để lại sáng)

ĐỨC DUY HINH
(nghĩa là đức dày, truyền có tiếng thơm)

ẨM HÀ TƯ NGUYÊN
(uống nước sông, nhớ nguồn)

KHẮC XƯƠNG QUYẾT HẬU
(để tốt lành về sau)

SƠN CAO HẢI TUẤN
(núi cao bể sâu)

VIỄN ĐIỀU PHỒN DIỄN
(ý nói dòng họ lâu đời, con cháu phồn thịnh)

Bạn hãy nói đi